AVES je moderní environmentální vzdělávací centrum na Statku Bernard v Královském Poříčí nedaleko Sokolova. Symbolem statku jsou vlaštovky, které si jej oblíbily a pravidelně zde hnízdí, proto byl pro naše ekologické centrum vybrán název AVES, což latinsky znamená ptáci. AVES ist eine moderne Umweltbildungsstätte auf dem Gut Bernard in Královské Poříčí unfern von Sokolov. Das Symbol des Gutes Bernard sind die Schwalben, die hier regelmäßig nisten, deswegen wurde für unsere Umweltzentrum die Benennung AVES gewählt, was lateinisch Vogel heißt. Statek Bernard na Facebooku
Česky Deutsch
Aktuální projekt
Česko-bavorské lovy beze zbraní

Projekt „Česko-bavorské lovy beze zbraní“ nabízí zážitkové výukové programy zaměřené na poznání přírody, zvířat, ekologie a také na moderní technologie. Cílem projektu je umožnit dětem nenásilnou formou poznat přírodu v drobnohledu a naučit je zacházet s moderní technikou. Děti vybavené potřebnými pomůckami se pod vedením proškolených lektorů stanou „lovci“ ve volné přírodě a na stanovené trase budou plnit nejrůznější úkoly – odebírat vzorky, sledovat stopy, fotografovat, natáčet videa a hlasy ptáků, orientovat se s pomocí buzoly nebo GPS navigace apod. Po návratu do specializované učebny vybavené nejmodernějšími počítači budou své „úlovky“ zpracovávat – sledovat pod tmikroskopem, analyzovat, upravovat fotografie a videa. To nejlepší ze své práce pak umístí na tyto webové stránky, které jim umožní se ke své práci vracet a porovnávat ji s výsledky ostatních účastníků. A díky společné práci s německými dětmi si zároveň prohloubí své jazykové znalosti. Bližší informace naleznete u popisu jednotlivých programů.

Vetřelci versus vodníci

Dobrodružství v lese

Kouzlo bylinek

V rámci tohoto programu budou mít děti za úkol pátrat po invazivních rostlinách a rekultivacích, poznávat stromy, pozorovat aktivitu v dole a přírodu kolem, odebírat vzorky vody a určovat správný směr další cesty. V učebně pak bude probíhat zkoumání získaných vzorků, jejich analýza, zpracování a uložení všech získaných dat do počítače. Trasa tohoto programu povede převážně lesem, kde budou mít děti za úkol najít zvířecí stopu, z té udělat sádrový odlitek a následně v učebně určit, o jaké zvíře se jedná. Je možné cestou sbírat i jiné stopy – peří, srst apod. Dalším úkolem bude nahrát hlasy různých ptáků a následně určit o jaké ptáky se jedná, nebo najít dle GPS souřadnic fotopast, odebrat vzorky horniny k následné analýze. V blízkém okolí Statku Bernard budou děti hledat volně rostoucí bylinky a s pomocí klíče je určovat. Všechny nálezy budou fotograficky zdokumentovány, zaznamenáno místo jejich výskytu a bude odebrán jejich vzorek. Jednu z nalezených bylinek si děti vyberou k dalšímu zpracování v laboratoři – např. k výrobě čaje, tinktury, masti apod.
   

Výstupy projektu

    Pracovní materiály, fotodokumentace.

Místo konání

Statek Bernard - Centrum tradičních řemesel

Šachetní 135
357 41 Královské Poříčí

737 136 766 nebo 352 629 722
info@statek-bernard.cz


Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.