AVES je moderní environmentální vzdělávací centrum na Statku Bernard v Královském Poříčí nedaleko Sokolova. Symbolem statku jsou vlaštovky, které si jej oblíbily a pravidelně zde hnízdí, proto byl pro naše ekologické centrum vybrán název AVES, což latinsky znamená ptáci. AVES ist eine moderne Umweltbildungsstätte auf dem Gut Bernard in Královské Poříčí unfern von Sokolov. Das Symbol des Gutes Bernard sind die Schwalben, die hier regelmäßig nisten, deswegen wurde für unsere Umweltzentrum die Benennung AVES gewählt, was lateinisch Vogel heißt. Statek Bernard na Facebooku
Česky Deutsch
Drobečková navigace

AVES > Nabídka aktivit > Česko-bavorské lovy beze zbraní > Dobrodružství v lese

Dobrodružství v lese

Dobrodružství v leseHlavní témata: Lesní biotop, geologie, biokoridory

Trasa tohoto programu povede převážně lesem, kde budou mít děti za úkol najít zvířecí stopu, z té udělat sádrový odlitek a následně v učebně určit, o jaké zvíře se jedná. Je možné cestou sbírat i jiné stopy – peří, srst apod. Dalším úkolem bude nahrát hlasy různých ptáků a následně určit o jaké ptáky se jedná, nebo najít dle GPS souřadnic fotopast, odebrat vzorky horniny k následné analýze. Kromě toho budou mít děti za úkol vytvořit krátký videodokument o přírodě a vlivu chování člověka na přírodu. Všímat by si měli např. i věcí, které do přírody nepatří a ty zdokumentovat. 


Jak to probíhá?

  1. část je v terénu, kdy děti během ca. 2 hodin projdou trasu dle mapky a zadání lektora a po cestě plní různé úkoly.
  2. část se odehrává ve specializované učebně (ca. 2 hodiny), kde účastníci analyzují nasbírané vzorky, upravují fotografie a videa a své výsledky následně umístí na webové stránky.

Mezi oběma částmi je plánovaná přestávka na oběd.

Během celého ekoprogramu, jak venku, tak i uvnitř, doprovází děti lektor hovořící česky i německy. Jeho úkolem je vysvětlovat pojmy, kterým by děti nerozuměli, pomáhat a nenásilně je směřovat ke splnění všech úkolů.


Uskutečněné expedice

18. 6. 2014 - středa

17. 6. 2014 - úterý

16. 6. 2014 - pondělí

10. 6. 2014 - úterý

24. 5. 2014 - sobota

8.9.2014 - pondělí

  9.9.2014 - úterý

10.9.2014 - středa 

27.10.2014 - pondělí

30.10.2014 - čtvrtek 

17.3. 2015 - úterý

18.3. 2015 - středa

24.3. 2015 - úterý

25.3. 2015 - středa

7.4.  2015 - úterý

8.4.  2015 - středa

28.5. 2015 - čtvrtek

 8.6. 2015 - pondělí

 Další expedice